metoda kasowa

Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za wykonanie usług czy sprzedaż towaru. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w sytuacji, gdy muszą co jakiś czas upominać się od kontrahenta zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet znakomicie działająca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta ustalonej opłaty. Ze względu na zdefiniowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, lecz powinni oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Wymagane jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie rekomendują biznesom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim biznesom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest problem z ciągłym kontrolowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Z kolei już przy kilkuset dokumentach nadzorowanie należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]