Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Zajrzyj tutaj po więcej informacji o tym, jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Warto wspomnieć, że taką notę można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Wypada jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych częstokroć przez lata dobrych układów partnerskich. W końcu zwłoka w przelaniu opłaty może być kwestią zwykłego przeoczenia lub chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Sprawdź bezpłatny generator not księgowych

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które posiada też skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]