Podobieństwa i różnice między fakturą proforma i fakturą VAT

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o faktura pro forma znaczenie, uzyskasz na https://tinyurl.com/yxvk3ozo.

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale także i gros osób realizujących zakupy przez internet, otrzymali choć raz fakturę pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym de facto jest ten dokument i czym różni się on od typowej faktury.

Faktura proforma – czy to dokument księgowy?

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, wobec tego nieraz spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, w związku z tym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Poleca się jednak zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dokument handlowy, będący rodzajem zaproponowania danej oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi ani kupna towaru, a więc w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo mówi o usłudze bądź sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Proforma nie zwalnia z konieczności wystawienia właściwej faktury VAT

Faktura proforma posiada te same dane oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • określenie przewidywanej daty realizacji usługi czy też doręczenia towaru,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Żeby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy klient przeleje już zaliczkę bądź wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.