Wymiana funtów – aktualny kurs tej waluty sprawdzaj online

Szukasz dobrej oferty wymiany funtów? Nie wahaj się! Zajrzyj w to miejsce.

Funt szterling, powszechnie znany też jako „funt brytyjski”, to jedna z najważniejszych światowych walut. Mimo przynależności z początku do struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a później Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii nie przyjęło euro i pozostało przy swojej historycznej walucie.

Kondycja funta szterlinga po Brexicie

Na skutek Brexitu, który okazał się przeciągłym, ponad czteroletnim procesem, wartość funta w stosunku do dolara i euro znacznie zmalała. Wiązało się to m.in. z oznajmieniem przez liczne podmioty, w tym instytucje finansowe, wyjścia z rynku brytyjskiego, co zagrażało spadkiem ilości miejsc pracy, a pośrednio także spadkiem PKB. Odrabianie poważnego spadku wartości funta szterlinga z 2016 r. odbywa się powoli i przy dość dużych skokach wartości waluty. Kolejną przeszkodą w tym procesie stał się kryzys z 2020 r. wywołany wielomiesięcznym zamknięciem angielskiej gospodarki z powodu pandemii wirusa COVID-19. Należy aczkolwiek zauważyć, że funt szterling to niezwykle silna waluta, będąca w obiegu na Starym Kontynencie już od XII w., która w samym tylko ubiegłym wieku podźwignęła się po znacznych spadkach spowodowanych wycofaniem się z powiązania funta ze złotem, dewaluacji z 1949 r. i legendarnym już spekulacyjnym ataku określanym mianem “Czarnej środy” z 1992 r.

Aktualny kurs funta szterlinga – nasi rodacy wciąż go szukają

Funt szterling pozostaje dla Polaków istotną walutą, w której w dalszym ciągu chętnie lokują swój kapitał. Jest tak głównie w następstwie tego, że mimo opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, tysiące zatrudnionych tam Polaków nie wróciła do ojczyzny i wciąż utrzymuje finansowo swoje rodziny w Polsce. Bieżący kurs funta szterlinga śledzi wobec tego ogromna grupa rodaków. Szukają oni przeważnie dokładnych informacji nie tylko o cenie tej waluty, ale nieraz również analiz historycznych dotyczących nawet kilku lat wstecz. Takie informacje dostępne są m.in. na stronie kantoru online, który aktualizuje kurs w odstępach co kilka sekund. Informacje te pomagają też czujnym inwestorom wymienić walutę po opłacalnym kursie.