Badania wysokościowe i ich rola w określaniu przydatności do pracy

Badania wysokościowe Bielsko Biała - poznaj więcej szczegółów o tych usługach.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie zgłębianiem relacji badanych pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w stosunku do osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe tak naprawdę niewiele różnią się od tych, jakie przechodzą osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy inteligencji, temperamentalne, osobowościowe. Ich ważnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr i aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Omijanie pewnych informacji niczemu nie służy.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]