Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Skieruj się tutaj, aby skorzystać z porad tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do podjęcia pracy lub studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Ukrainy czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]