Opróżnianie strychów – jak wywieźć dużą ilość odpadów?

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do zwyczajnego kosza na odpady. Przyczyny tych zakazów są rozmaite – czasem śmieci są po prostu za duże, czasem nie jest to zgodne z wprowadzonymi w naszym kraju aktami prawnymi. Co czynić z takimi problematycznymi odpadami? Powinniśmy przewieźć je do najbliższego PSZOK-u, to znaczy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie musi działać jeden PSZOK, chociaż w najsilniej zaludnionych miastach możemy niekiedy wybrać spośród kilku punktów. Na nieszczęście to rozwiązanie dostępne jest wyłącznie dla tych, którzy dysponują dużą ilością niewykorzystanego czasu i własnym autem. Reszta słusznie zrobi, stawiając na wynajem kontenera na śmieci.

Remonty i sprzątanie strychów – dlaczego trzeba wypożyczyć kontener na odpady?

W czasie różnego rodzaju prac wytwarzane są nietypowe odpady. Najczęściej są to przebudowa nieruchomości i – idzie głównie o spore ilości gruzu, a także pudeł po materiałach budowlanych. Dzierżawa kontenera okaże się też idealnym wyjściem, jeżeli chcemy opróżnić strych – w takim przypadku pomieścimy w nim wszystkie niepotrzebne od wielu lat stare meble, sprzęty i niedziałające urządzenia. Opróżnianie strychów czy roboty budowlane będą jeszcze łatwiejsze, jeśli z okna mieszkania do kontenera poprowadzimy specjalny zsyp, który umożliwi bezpieczny transport odpady bez potrzeby męczącego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Komu zlecić wywóz śmieci i sprzątanie strychów lub piwnic?

Sprzątanie strychów i piwnic, ale też kontenerowy wywóz różnych odpadów, to usługi świadczone m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach dostarcza się klientowi kontener o pożądanej objętości, który ten w okresie wskazanym w umowie może napełnić starymi meblami lub odpadami remontowymi. Kontener jest potem odbierany z posesji, a jego zawartość transportowana jest do miejsca, w którym będzie legalnie zutylizowana zgodnie z prawem.