Szukasz tłumacza przysięgłego? Sprawdź, jak oszacować koszt przekładu

Szukasz szczegółowych informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego? Skieruj się na tlumaczalnia.pl/ceny/

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze sporządzają multum zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż w sieci bez problemu da się wyszukać bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez lata nic nie zastąpi usług profesjonalnych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nieraz wymagane, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak z grubsza wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależy cena przekładu?

Język, termin wykonania, stopień trudności tłumaczenia – to wpływa na finalną cenę usługi

Finalną cenę tłumaczenia dokumentu determinują poniższe elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest zwyczajowo o wiele tańsze niż przekład w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niderlandzki, angielski) albo romańskich (francuski, portugalski) będzie z reguły tańszy niż translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (np. białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia albo problematyka dokumentu. Przekład podręczników medycznych, umów handlowych bądź prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, lecz również stosowną wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych błędów.
4. Termin wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.

Tłumaczenie poświadczone a zwykłe

Trzeba podkreślić, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu niepowtarzalny numer oraz zaznacza czy przekład wykonano z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli na ogół mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów, natomiast w przypadku potrzeby wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]