Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Liderami sprzedaży centrali telefonicznych na rynku są Panasonic, Slican i Platan, które posiadają bardzo duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – czym właściwie są?

Centrala telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć działanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na odcięciu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka pozwala na przyznanie każdemu abonentowi wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.