Szukasz ekologicznych przetworów? Wybierz żywność z certyfikatami

Znajdź żywność ekologiczną na artmankiszonki.pl.

Od prężnego rozwoju branży spożywczej, który obserwujemy od początku XX wieku, produkty konsumowane przez nas każdego dnia zaczęto często wypełniać różnymi związkami wydłużającymi ich zdatność do spożycia. Jednak wraz z rosnącym zainteresowaniem konsumentów odnośnie tego, co spożywają i jakie może to wywoływać skutki dla ich samopoczucia, ostatnio coraz częściej szukają oni towarów wykonanych z żywności nieprzetworzonej.

Żywność ekologiczna – mniejsza zawartość azotynów, azotanów oraz metali ciężkich

Aby konkretny produkt dostępny w naszym kraju mógł tytułować się „ekologicznym”, musi sprostać kilku warunkom. Żywność ekologiczna oraz artykuły z niej wytworzone muszą uzyskać odpowiednie certyfikaty wydawane przez desygnowane do tego instytuty. Kluczowym jednak przymiotem spożywczych produktów ekologicznych jest to, iż zastosowane do ich przyrządzenia warzywa i owoce kultywowano według wszelkich norm rolnictwa ekologicznego. To znaczy, iż rolnicy nie wykorzystywali chemicznych nawozów ani pestycydów mogących negatywnie oddziaływać nie tylko na zdrowie ludzi, ale które też są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre bowiem nawozy wywołują zasolenie gleby czy zatruwają wody powierzchniowe, a natryski upraw syntetycznymi pestycydami nierzadko skutkują obumieraniem pożytecznych owadów. Tymczasem w efekcie ekologicznej uprawy rośliny posiadają wielokrotnie niższą zawartość metali ciężkich, azotynów i azotanów, a to znaczy, iż mniej tych związków dostanie się do organizmu ich konsumentów.

Jak musi być znakowana zdrowa żywność eko?

Przetwory eko podlegają stałej kontroli na każdym etapie produkcji, w tym też w czasie magazynowania i przewozu. Co ważne, gdy przetwór spełnia warunki, jego producent oprócz typowych informacji między innymi o możliwych alergenach, dacie trwałości, masie netto, kraju pochodzenia składników i warunkach przechowywania, musi dodatkowo bezwzględnie podać numer ID organu kontrolnego ten artykuł oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym są białe gwiazdy tworzące w kształt liścia. Szukając żywności ekologicznej powinno się zatem czytać dokładnie etykiety wyrobów, a zamawiając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o uzyskanych certyfikatach.

Nasze dane kontaktowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]